Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON).


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01014
  • Názov projektu: Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON).
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: Obec Beckov
  • Webová stránka projektu: www.obec-beckov.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 809 165 €

Základné informácie v kocke

Hrad Beckov sa od 13. storočia týči nad masívnym 60 metrovým bralom, nad rovnomennou obcou neďaleko rieky Váh. Mestečko pod hradom sa vďaka výbornej obranyschopnosti rozvíjalo a až do 17. storočia bolo obchodným, kultúrnym a cirkevným centrom. Svoje sídlo tu mali viaceré uhorské šľachtické rodiny a osobnosti. V 14. storočí vlastnil hrad Matúš Čák Trenčiansky, následne Stiborovci a dodnes je zaradený medzi naše najkrajšie zachovalé hrady. V 18. storočí však hrad zničil požiar. V posledných rokoch prebehla výrazná obnova jednotlivých častí hradu a v súčasnosti sa tu počas sezóny konajú mnohé zaujímavé podujatia.

Popis projektu

Projekt sa zameriava na zlepšenie stavu národného kultúrneho dedičstva, obnovu a revitalizáciu západného paláca hradu Beckov a lepšieho naplnenia potenciálu pamiatky ako kultúrneho centra na Považí. Potenciál pamiatky nie je dodnes naplno využitý, najmä z dôvodu absencie väčšieho reprezentatívneho a zároveň zastrešeného priestoru, kde by bolo možné organizovať spoločenské, kultúrne a komerčné aktivity bez ohľadu na počasie. Názov projektu je odvodený od základnej filozofickej koncepcie projektu pamiatkovej obnovy, v rámci ktorej sa kombinuje verejný záujem na autentickej pamiatkovej prezentácii historických detailov s požiadavkou poskytovania služieb na úrovni 21. storočia. Základný význam partnerstva s nórskym partnerom vidíme v sprostredkovaní know-how a vzájomnej výmene informácií so zameraním na využitie príkladov osvedčenej praxe. Združenie historických miest a obcí priamo prispeje k publicite projektu v rámci svojich informačných sietí. Stredná odborná škola obchodu a služieb bude z projektu benefitovať v rámci zabezpečenia praktickej výučby svojich študentov v príslušných odboroch a to najmä v oblasti manažmentu regionálneho cestovného ruchu.

Video