Zelené inovácie v študentských záverečných prácach a semestrálnych projektoch


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS 02_2021_001
  • Názov projektu: Zelené inovácie v študentských záverečných prácach a semestrálnych projektoch
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2024
  • Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Webová stránka projektu: www.iringift.eu
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 185 343 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.