Ako porozumieť digitálnym zbierkam


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT03032
  • Názov projektu: Ako porozumieť digitálnym zbierkam
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 02.11.2023
  • Prijímateľ: Slovenská národná galéria
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 199 925 €

Popis projektu

Spôsob, akým sú galerijné zbierky využité vo výstavách, publikáciách a výskume sa v posledných rokoch vplyvom nových prístupov v umenovede, spôsobov práce s publikom a technológiami výrazne zmenil. Hlavný prúd umenovedných naratívov 20. storočia je postavený na národných a etnických konštruktoch, hnutiach, štýloch a v tomto často zlyháva. Porozumieť galerijným zbierkam znamená prijať aj iné perspektívy: umelci ako aktéri (alebo disidenti) rôznych kultúrnych a politických systémov, umenie ako nositeľ národnej identity, alebo pozícia žien v dejinách umenie. Všetky aktivity projektu sú v kontexte slovenských a nórskych múzeí inovatívne a zameriavajú sa buď na rozvoj publika, alebo jeho zapojenie a podporu medzi-kultúrneho dialógu. V rámci projektu bude vznikať digitálny obsah, ktorý reaguje na spoločenské otázky ako rovnosť pohlaví, kultúra menšín a sloboda umeleckého prejavu. Projekt priamo podporuje kultúrnych aktérov z kreatívneho sektora, ktorí pociťujú negatívny dopad pandémie.

Video