Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P13
  • Názov projektu: Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Rimavská Sobota
  • Plánované ukončenie projektu: 26.02.2022
  • Prijímateľ: Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 27 467 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.