LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 999 757 €

Základné informácie v kocke

Evanjelické lýceum v Bratislave od svojho vzniku v roku 1606 bývalo priestorom osvietenectva, ktoré prinieslo slovenskému národu dnešné postavenie.  Systematická misijná práca kňazov pôsobiacich v lýceu priniesla slovenskému národu vzdelanie a rozšírenie predstaviteľov slovenskej inteligencie. Osobnosti šíriace „nové učenie“ medzi pomerne konzervatívnou spoločnosťou v 17. storočí otvárali otázky hodnôt, spoločenských problémov a citlivých tém. Evanjelické lýceum v Bratislave dalo rôznym odborom významné osobnosti najmä v 19. storočí. Študovali tam nielen štúrovci, ale tiež celá generácia evanjelických intelektuálov, ktorí sa presadili aj v iných oblastiach, ako napr. diplomacia, literárna veda, či politika. Známa je najmä tzv. nová budova lýcea, v jej blízkosti na Konventnej ulici sa však nachádza aj historická budova Starého lýcea. Je to dvojpodlažná, podpivničená budova na zalomenom pôdoryse, postavená v klasicistickom slohu v roku 1783 podľa projektu Mateja Walcha. V priebehu 20. storočia bolo Staré evanejlické lýceum poznačené viacerými stavebnými úpravami. V súčasnosti bude historická budova rekonštruovaná a upravená pre účely nového kultúrno-komunitného centra s multifunkčnými priestormi.

Popis projektu

Predmetom projektu je tvorba novodobého laboratória pre slobodné myslenie, vieru, kreativitu, kultúru a dialóg v historickej budove Starého lýcea. Hlavná myšlienka projektu vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné než duchovné aspekty života. Evanjelické lýceum v Bratislave bolo centrom osvietenstva už od svojho založenia v roku 1606. Systematická práca osobností pôsobiacich v Lýceu priniesla slovenskému národu vzdelanie a rozšírenie inteligencie. Projekt chce obnoviť slobodného ducha lýcea a zvýšiť povedomie o jeho historickej úlohe. Súčasťou projektu bude organizácia aktivít zameraných na medzináboženský, medzikultúrny a medzinárodný dialóg. Aktivity projektu budú prezentovať naplnenie ideálu spravodlivosti a spolupatričnosti. Ich úlohou je nadviazať na oživenú históriu a rozvíjať jej odkaz pre 21.storočie. Odkaz slobody je obzvlášť dôležitý v dnešnej dobe nenávistných prejavov, fake news a silnejúcich antisystémových síl.

Video