Bergen Bratislava: výmena poznania a ľudského kapitálu


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS03_2022_001
  • Názov projektu: Bergen Bratislava: výmena poznania a ľudského kapitálu
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
  • Webová stránka projektu: fses.uniba.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 176 393 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.