UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03022
  • Názov projektu: UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Rožňava
  • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2023
  • Prijímateľ: Karpatská nadácia
  • Webová stránka projektu: www.uprezeny.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 272 137 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na poskytovanie služieb v oblasti osobnostného rozvoja a zvyšovania zamestnanosti žien z marginalizovaných rómskych komunít a posilnenie odborných kapacít organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie. Hlavnými cieľmi projektu je umožniť ženám z vybraných marginalizovaných rómskych komunít získať živobytie, finančnú nezávislosť a stabilitu, vybudovať si sebadôveru a získať informácie a zručnosti, ktoré im umožnia prijímať informované rozhodnutia a prevziať zodpovednosť za svoj život. Projekt ich tiež podporuje sa stať aktérkami zmeny vo svojich vlastných komunitách - pôsobiť ako pozitívny vzor pre ostatné ženy. Cieľom programu je tiež prispieť k odstráneniu rozšírených škodlivých stereotypov o rómskych ženách, najmä zo strany zamestnávateľov, a z toho vyplývajúcej prierezovej diskriminácie, ktorej rómske ženy čelia na trhu práce.

Video