Školská EKOmobilizácia. Skúmame, tvoríme a motivujeme, aby sme mali odvahu spoločne meniť svet (nielen okolo nás) a zmierňovať dopady zmeny podnebia.


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P19
  • Názov projektu: Školská EKOmobilizácia. Skúmame, tvoríme a motivujeme, aby sme mali odvahu spoločne meniť svet (nielen okolo nás) a zmierňovať dopady zmeny podnebia.
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Štiavnica
  • Plánované ukončenie projektu: 27.02.2023
  • Prijímateľ: Občianske združenie Bakomi, Pod Červenou studňou 22, Banská Štiavnica
  • Webová stránka projektu: bakomi.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 47 500 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.