Pohoda – zveľaďujme slobodu


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT03036
  • Názov projektu: Pohoda – zveľaďujme slobodu
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Trenčín
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Pohoda festival (s.r.o.)
  • Webová stránka projektu: www.pohodafestival.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 181 040 €

Popis projektu

Projekt sa zameriava na posilnenie značky Café Kušnierik, rozšíruje ju na viacero umeleckých foriem a širšie spektrum debát na spoločenské a kultúrne témy. Značka sa prenesie na iné podujatia, ktoré prijímateľ organizuje počas roka, aby sa propagovali hodnoty slobody, tolerancie a demokracie. Program sa bude sústrediť na témy súvisiace s bojom za demokraciu, ktorý sa momentálne odohráva mimo svetiel reflektorov mainstreamovej kultúry a na hranici tolerancie spoločnosti toho, čo je považované za normálne a/alebo prípustné ako prijatie menšín, rovnosť pohlaví a LGBTQI+ a problémov spojených so slobodou slova. Projekt je naplánovaný na dva roky a predstaví dve vydania každého podujatia. Každé podujatie prinesie viacero aktivít, ktoré sa zameriavajú na budovanie nových publík a vytváranie podpory pre hodnoty, ktoré sú dôležité pre zdravú a dobre fungujúcu demokraciu.

Video