Kúria Zuzana – zážitok v múzeu


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01011
  • Názov projektu: Kúria Zuzana – zážitok v múzeu
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Spišská Nová Ves
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
  • Webová stránka projektu: www.zazitokvmuzeu.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 000 000 €

Popis projektu

Realizácia projektu Kúria Zuzana - Zážitok v múzeu, sa odohráva v areáli kaštieľa v Markušovciach, kde je okrem letohrádku situovaná aj historická hospodárska budova. Oproti kaštieľu a letohrádku je táto budova v havarijnom stave. Účelom tohto projektu je teda kompletná renovácia celej budovy a následné vytvorenie zázemia pre odborných zamestnancov múzea a širšiu odbornú verejnosť. Ďalšími súčasťami projektu bude otvorenie historických expozícií venovaných životu šľachtickej rodiny Máriássyovcov, histórii spracovania dreva, nábytkárskeho priemyslu a v neposlednom rade prezentovanie tradičnej ľudovej kultúry na Spiši vrátane dotknutých menšín. Tam však expozícia končiť nebude a nadobudne novátorské prvky. Celá výstava, ktorá sa bude rozprestierať dvomi tretinami budovy, bude obohatená o prvky rozšírenej reality a ďalšie moderné technológie. Súčasťou projektu bude tiež organizovanie rôznorodých akcií, workshopov a tvorivých dielní.

Video