Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC01P02
  • Názov projektu: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu:
  • Prijímateľ: Mesto Banská Bystrica
  • Webová stránka projektu: www.banskabystrica.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 399 700 €