Zastaviť cyklus násilia


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 577 704 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na zlepšenie poradenských služieb pre ženy a ich deti zažívajúce násilie, ako aj na zvýšenie úrovne vedomostí o vplyve násilia na dieťa a zabránenie jeho medzigeneračnému prenosu. Dieťa v rodine s násilím vždy zažíva rovnaké násilie ako matka a potrebuje samostatnú pomoc a poradenstvo, keďže spôsobený strach a trauma negatívne ovplyvňujú jeho vývoj aj v prípade, ak nie je priamou obeťou alebo bezprostredným svedkom násilia. Deti zároveň reflektujú sociálne normy aj násilného správania. Ak je ich domov miestom strachu, bolesti a nestability, sú vystavené možnosti násilie opakovať v podobe šikany slabších v škole alebo neskôr vnášať násilné správanie do ich vlastných partnerských vzťahov. Informačná kampaň projektu bude realizovaná partnerskou organizáciou (PR agentúra Slováka a jeho priatelia) a bude sa venovať aj mýtu – „je to dobrý otec, veď bije len matku, deti nie“ a bude určená najmä sociálnym, právnym a súdnym profesiám, ktoré rozhodujú o zverení dieťaťa a o pravidlách styku s násilným rodičom. Samostatné miesto v projekte bude mať prevencia, ktorá sa sústredí na rodové normy a stereotypy – partnerská organizácia KIWI bude poskytovať programy rodičovstva smerom k nenásilnému riešeniu konfliktov a komunikačným zručnostiam, bude zahŕňať aj pomenovanie situácie doma, supervíziu správania dieťaťa, využívajúc vyjednávanie a stratégie na prácu s konfliktami, aby sa zastavil medzigeneračný cyklus resp. prenos násilia. Po skončení projektu bude KIWI poskytovať poradenstvo ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v oblasti na juhu Slovenska, najmä pre miestnu maďarsky hovoriacu komunitu, kde tieto služby absentujú.

Video