Partnerstvo projektu "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach"


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBF01-12
  • Názov projektu: Partnerstvo projektu "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach"
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 27.05.2021
  • Prijímateľ: Lednické Rovné
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 4 320 €