Epic Residencies


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 149 601 €

Popis projektu

Hlavným zameraním projektu je vytvorenie nového literárneho rezidenčného centra v Košiciach. Súčasťou toho je zdieľanie skúseností a učenie sa medzi zúčastnenými organizáciami a rozvoj špecifických odborných zručností pre riadenie rezidenčných centier a výmenných programov. Projekt sa tiež zameriava na zintenzívnenie kontaktov a výmen medzi súčasnou literatúrou a písaním, ktoré vznikajú v našich krajinách (v rôznych jazykoch, vrátane menšinových). Dôležitou súčasťou projektu sú umelecké a vzdelávacie podujatia rezidenčných centier pre širokú verejnosť a pre špecifické cieľové skupiny s cieľom zvýšiť pôžitok zo súčasnej literatúry pre rôznych divákov, vrátane tých, ktorí k nej tradične nemajú prístup. Projekt cieli na zvýšenie citlivosti a kritického myslenia publika voči xenofóbii, ktorá je v súčasnosti na Slovensku aj inde na vzostupe.

Video