Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych výziev a potrieb trhu práce


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 198 472 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.