Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 499 702 €

Popis projektu

Projekt priamo prospieva ženám a ich deťom, ktoré sú v dôsledku násilia a jeho dopadov ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Cieľovou skupinou projektu sú ženy a deti zažívajúce násilie - vrátane sexuálneho násilia, zneužívania a ženy zažívajúce partnerské násilie, postseparačné násilie, prenasledovanie v reálnom a v internetovom priestore. Prijímateľ v spolupráci s partnerom projektu - druhým poradenským centrom, prispeje k rozšíreniu kapacít a dostupnosti služieb pre ženy zažívajúce partnerské násilie a ich deti, ako aj k rozšíreniu rozsahu služieb o nové. Projekt reaguje na skutočnosť, že rodovo podmienené násilie páchané na ženách a dievčatách sa v kontexte používania technológií mení a vyvíja, pričom páchatelia im môžu prostredníctvom nich spôsobovať viacnásobné škody. Tomuto problému prijímateľ venuje zvýšenú pozornosť v rámci poradenstva, osvetovej kampane a vzdelávania odbornej verejnosti.

Video