Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01003
  • Názov projektu: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Revúca
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Jelšava
  • Webová stránka projektu: www.kastieljelsava.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 000 000 €

Základné informácie v kocke

Kaštieľ patrí k významným pamiatkam Gemera. Trojpodlažná stavba v štýle francúzskeho klasicizmu bola v 2. polovici 18. storočia pristavená k staršej renesančnej budove zo začiatku 17. storočia. V zadnej časti kaštieľa boli zachované tri krídla s nárožnými vežami, strieľňami a detailmi renesančných okien. Kaštieľ patril šľachtickým rodom Koháryovcov a Coburgovcov. Jeho posledným majiteľom bol bulharský cár Ferdinand von Sachsen Coburg-Gotha, ktorý kaštieľ premenil na sídlo správy coburgovských majetkov. Po konfiškácii majetkov v polovici 20. storočia začal význam kaštieľa upadať a postupne chátral. Tri desaťročia zostal kaštieľ opustený bez akéhokoľvek využitia. Mesto Jelšava sa v posledných rokoch spolu s mnohými miestnymi nadšencami aktívne snaží o jeho záchranu. Kreatívne a kultúrne centrum v obnovenej časti kaštieľa Coburgovcov spojí miestnych umelcov, remeselníkov, ako aj marginalizované komunity.

Popis projektu

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť kultúrno – kreatívne centrum v podmienkach malého mesta. Centrum bude sídliť v zrekonštruovanej časti kaštieľa Coburgovcov, v historickom centre mesta Jelšava. Projekt vytvorí podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, komunitného programu, pre návrat tradičných remeselníkov a umelcov z celého okolia, ako aj podporu integrácie rómskej menšiny. Zároveň sa projekt zameriava aj na vytvorenie adaptačných a zmierňujúcich opatrení v oblasti životného prostredia. Celý projekt čerpá z dlhoročných skúseností nórskych partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a z oblasti dopadov zhoršeného stavu ovzdušia na obyvateľov, ako aj na kultúrne pamiatky. Očakávaným výsledkom projektu je vytvorenie jedinečného priestoru na podnikanie v kultúre a s tým spojené organizovanie kultúrno – spoločenských a iných akcií.

Video