Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 02_2021_024
  • Názov projektu: Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Prešov
  • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2024
  • Prijímateľ: BAMIDA s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 197 230 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.