Deň hliny - Čaro hliny


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 198 918 €

Popis projektu

Predmetom projektu je priniesť keramiku a porcelán do každodenného života. Výsledkom sú aktivity zamerané na umeleckú slobodu, otvorenosť spoločnosti voči iným krajinám, myšlienkam, ženám i menšinám. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre spolu s partnerským Telemark museum z Nórska pripravujú výstavy, ktoré „prekročia hranice“. Do Nórska tak zavíta keramika zo Slovenska a sem zase porcelán z Porsgrunnu. Ďalšou aktivitou je sympózium umelcov v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou Modra. Umelci z Nórska i Slovenska vytvoria a odprezentujú prostredníctvom tvorby svoj pohľad na každodenný život i aktuálne spoločenské výzvy. V príprave je aj nová inovatívna výstava „Od džbána k figurálnej tvorbe“, na ktorej dostanú priestor slávni majstri figuralisti i autori menšinových skupín. Mesto Modra získa dizajn manuál pre historické centrum, keramické prvky v meste a taktiež laserové predstavenie na verejnej budove. Projekt vyvrcholí festivalom Slávnosť hliny–Keramická Modra na jeseň v roku 2022.

Video