Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC02P06
  • Názov projektu: Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Šaľa
  • Plánované ukončenie projektu: 12.05.2024
  • Prijímateľ: mesto Šaľa
  • Webová stránka projektu: sala.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 858 814 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.