Príprava spolupráca medzi HLB a Mestom Nitra


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 058 €