Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a nórskou umelkyňou Lise Wullf


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBF02-03
  • Názov projektu: Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a nórskou umelkyňou Lise Wullf
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 24.10.2021
  • Prijímateľ: Lisa Wulf
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 853 €