Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC02P03
  • Názov projektu: Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Snina
  • Plánované ukončenie projektu: 27.02.2024
  • Prijímateľ: Mesto Snina
  • Webová stránka projektu: www.snina.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 389 200 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.