Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS02_2021_007
  • Názov projektu: Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
  • Webová stránka projektu: am.fstroj.uniza.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 199 648 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.