Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM)


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 462 243 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na zlepšenie integrity a zodpovednosti verejných inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine. Participatívne procesy strategického plánovania projektu zahŕňajú širokú verejnosť. Tento prístup, spolu s poskytnutím všetkých dostupných informácií použitých v projekte, zabezpečí, že navrhnuté opatrenia vo výstupe projektu budú efektívnejšie a lacnejšie ako v prípade „centrálneho a direktívneho“ plánovania. Ak je verejnosť informovaná, je možné predísť zlým a drahým riešeniam. Projekt má za účel lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju v rámci pilotných aktivít. Projektom sa tiež zvýši pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja. Ďalším cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy a o potrebe opatrení, ktoré zmiernia jej negatívny dopad.

Video