Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS02_2021_002
  • Názov projektu: Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trnavský
  • Okres realizácie projektu: Trnava
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 156 366 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.