Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT02023
  • Názov projektu: Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Levice
  • Plánované ukončenie projektu: 30.12.2023
  • Prijímateľ: Pôtoň
  • Webová stránka projektu: poton.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 200 000 €

Popis projektu

Projekt predstavuje sériu aktivít vedúcu k realizácii unikátneho modelu medzinárodného umeleckého site-specific festivalu na slovenskom vidieku. Na projekte spolupracuje Divadlo Pôtoň z Bátoviec a tri partnerské organizácie Company B. Valiente z Nórska, Kultur-Traverse z Lichtenštajnska a Tjarnarbio z Islandu. Divadlo Pôtoň ponúkne slovenským a zahraničným umelcom špeciálny program umeleckých rezidencií, ktorých výstupom bude vznik nových site-specific diel, inšpirovaných miestnym prostredím slovenského vidieka. Umelecké diela, ktoré vzniknú počas rezidenčných pobytov, budú v rámci budúceho festivalu netradične umiestnené na turistických chodníkoch – vytvárajúc tak unikátnu trasu za súčasným umením. Významnou súčasťou projektu bude aj medzinárodná konferencia na prácu s publikom, série workshopov a aktivít pre miestnych obyvateľov a prezentácie projektu v partnerských krajinách.

Video