Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03023
  • Názov projektu: Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Prešov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2023
  • Prijímateľ: Človek v ohrození, n. o.
  • Webová stránka projektu: clovekvohrozeni.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 169 531 €

Popis projektu

Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia majú často budúce vyhliadky obmedzené na nízko-kvalifikovanú prácu a práve im pomáhajú cielené aktivity na podporu vzdelávania a profesionálne kariérne poradenstvo získať moderné zručnosti, aby sa mohli aj v tradičných povolaniach realizovať životaschopným spôsobom. Hlavným cieľom projektu je preto zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Projekt pozostáva z modernizácie a aktualizácie existujúcich a osvedčených metodík a implementácie nepretržitého kariérneho poradenstva, školenia v oblasti digitálnych zručností a podpory prostredníctvom programov dobrovoľných mentorov. Projekt je realizovaný predovšetkým prostredníctvom siete šiestich registrovaných komunitných centier a jednej základnej školy.

Video