Hudobné mosty - vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT03035
  • Názov projektu: Hudobné mosty - vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 02.11.2023
  • Prijímateľ: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie
  • Webová stránka projektu: www.konvergencie.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 196 163 €

Popis projektu

Koncept projektu je výsledkom spolupráce medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie (Bratislava, Slovensko), Kjell Kalleklev Management (Bergen, Nórsko) a International Voice of Justice – Europe (Oslo, Nórsko). Cieľom projektu je rozvíjanie interkultúrneho dialógu. Prostredníctvom aktivít spojených s hudobným umením je komunikácia tém tolerancie voči menšinám, rodovej rovnosti, odmietania antisemitizmu a nenávistných prejavov v spoločnosti hlavnou témou projektu. Medzi aktivity patria umelecké mikrorezidencie slovenských a nórskych umelcov na Slovensku v spolupráci s neprofesionálnymi umelcami, edukačné podujatia pre študentov, odbornú i laickú verejnosť, otvorené skúšky pre publikum s limitovaným prístupom ku kultúre, séria koncertov, diskusií a workshopov na umeleckých školách a súčasťou je aj nový program Voices of the Holocaust. Zámerom projektu je tiež posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti hudobnej kultúry medzi Slovenskom a Nórskom.

Video