Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01012
  • Názov projektu: Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA)
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Nitra
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: Vila K
  • Webová stránka projektu: www.vilak.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 300 170 €

Popis projektu

Projekt predstavuje komplexnú pamiatkovú obnovu Vily K, prominentnú funkcionalistickú pamiatku mesta Nitra. Autorom architektonického projektu vily je významný slovenský architekt Oskar Singer. V rámci projektu budú obnovené fasády aj interiéry, modernizované siete, ako aj revitalizované bezprostredné okolie pamiatky. Cieľom komplexnej obnovy je predovšetkým prinavrátiť vile pôvodný vzhľad a interiérom bude definovaná nová funkcia. Prízemie bude slúžiť ako kultúrny komunitný priestor, ktorý bude prístupný verejnosti ako platforma pre diskusie, kultúrne a umelecké predstavenia a iné eventy. Prvé poschodie bude využívané najmä ako múzejná časť. Ďalšia časť budovy bude využívaná ako príležitostné zážitkové ubytovanie pre hostí, ktorí ocenia autenticitu obnoveného priestoru.