Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01007
  • Názov projektu: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Snina
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Snina
  • Webová stránka projektu: www.sninaprevsetkych.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 994 662 €

Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť príležitosti pre zlepšenie zručností, talentu, športu, osobného rozvoja, úrovne vzdelania a tým eliminovať chudobu v okrese Snina. Projekt tiež zahŕňa zvyšovanie finančnej gramotnosti, predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov a nepriaznivých podmienok v oblasti hygieny a zdravia. Obec Snina, v spolupráci s nórskym partnerom, slovenskými partnermi a zúčastnenými inštitúciami, spolupracuje v rámci projektu na komplexnom integrovanom prístupe k lepšiemu spolužitiu väčšiny s menšinou. V rámci projektu sa plánujú zabezpečiť vhodné podmienky pre pravidelné voľnočasové aktivity výstavbou / rekonštrukciou priestorov pre krúžkovú činnosť detí a mládeže, ako aj zariadenie novým moderným vybavením. Projekt predstavuje moderné inovatívne riešenia a osvedčené postupy spolupráce medzi rôznymi typmi inštitúcií - regionálnymi samosprávami, neziskovými organizáciami a štátnym sektorom.

Video