Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01024
  • Názov projektu: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Levice
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Želiezovce
  • Webová stránka projektu: www.kastielzeliezovce.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 736 946 €

Základné informácie v kocke

Kaštieľ Esterházyovcov v Želiezovciach začali stavať v roku 1720, stavba bola dokončená v 80. rokoch 18. storočia. Vďaka neskorším rekonštrukciám sa na kaštieli objavujú aj znaky klasicizmu. Želiezovský kaštieľ sa stal známy vďaka grófovi Jánovi Karolovi Esterházymu a jeho manželke grófke Roziny Festetics de Tolna. Gróf celosvetovo preslávil Želiezovce svojím rozhodnutím pozvať viedenského skladateľa Franza Schuberta do tunajšieho kaštieľa v rokoch 1818 a 1824, za účelom hudobného vzdelávania svojich dvoch dcér. Mladšia z nich – Carolína sa stala Schubertovou platonickou láskou a múzou, venoval jej niekoľko piesní, z ktorých je najznámejšou Opus 103 – Fantázia. Kaštieľ je dodnes obklopený ešte Esterházyovcami založeným, krásnym anglickým parkom. Je chránený tretím stupňom ochrany a rozprestiera sa na rozlohe 8 hektárov.

Popis projektu

Cieľom projektu je renovácia kaštieľa, pôvodne letného barokového sídlo grófa Jána Karola Esterhazyho, ktoré sa nachádza v strede parku Franza Schuberta, v tesnej blízkosti zámku Owl, domu Franza Sachera a centra mesta Želiezovce. Kaštieľ sa momentálne nachádza v dezolátnom stave, a preto nie je sprístupnený verejnosti ani turistom. Stavba je uvedená na zozname prednostnej ochrany viazanom na túto výzvu a pozostáva zo štyroch krídiel v barokovom štýle. Mesto sa na účely tohto projektu zameriava na renováciu celej strechy objektu a ďalej miestností v severovýchodnom krídle. Po rekonštrukcii strechy a severovýchodného krídla bude táto časť kaštieľa znovuotvorená, a teda prístupná verejnosti na návštevu. Projekt bude podporený spoluprácou s partnermi NOPA - Nórska spoločnosť skladateľov a textárov prispeje k projektu účasťou na troch konferenciách projektu, Castellum Zeliz - Občianske združenie a Základná organizácia Maďarskej sociálnej a kultúrnej únie na Slovensku - Csemadok Želiezovce.

Video