Innovation of the production process of the natural thermal and accoustic insulation from sheep wool


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_024
  • Názov projektu: Innovation of the production process of the natural thermal and accoustic insulation from sheep wool
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: Wool Style s. r. o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 416 949 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.