KLÍMA BEST – Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC05P01
  • Názov projektu: KLÍMA BEST – Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 22.02.2024
  • Prijímateľ: Občianske združenie Ekoenergia, Kostolná 658/60, 015 01 Rajec
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 217 219 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.