Interaktívne digitálne nástroje v praktickom výcviku odborného vyučovania


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS 02_2021_009
  • Názov projektu: Interaktívne digitálne nástroje v praktickom výcviku odborného vyučovania
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trnavský
  • Okres realizácie projektu: Trnava
  • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2023
  • Prijímateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 197 464 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.