Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)


Základné informácie

  • Kód projektu: GGC01007
  • Názov projektu: Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)
  • Program: Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Košice I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: Mesto Košice
  • Webová stránka projektu: ceea-cooperation.com
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 458 504 €

Popis projektu

Projekt sa zameriava na rovinu dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti. Pokrýva tiež tvorbu kapacít na ukrajinskej strane, na rozvoj podnikateľskej infraštruktúry a na sledovanie vízie sociálne koherentných, ekologicky a klimaticky zodpovedných miest. Spoluprácou s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, budú podporené analytické kapacity, spracované príklady dobrej praxe a prenos vedomostí z teórie do praxe. Zapojenie Nórskeho partnera pomôže transferu overených postupov zo spolupráce na regionálnej úrovni a zameria sa na využitie príkladov osvedčenej praxe. Cieľom projektu je zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy na Slovensku a Ukrajine. Tento cieľ predstavuje rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, podpora a vytvorenie nových sietí a partnerstiev smerujúcich k vzájomnému približovaniu sa Ukrajiny k Európe a nastavenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce.

Video