Zmena 21


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 842 168 €

Popis projektu

Armáda spásy na Slovensku prostredníctvom projektu Zmena 21 reaguje na viacnásobné výzvy, ktoré sa týkajú riešenia inklúzie Rómov do spoločnosti a pomáha pri odstraňovaní prekážok, ktoré tento proces spomaľujú. Projekt sa realizuje v lokalitách Plavecký Štvrtok a Pezinok - Glejovka v spolupráci s Armádou spásy v Nórsku, o.z. Prevencia AD a Bratislavským samosprávnym krajom. Projekt zahŕňa päť intervenčných oblastí - zdravie, bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť a nediskriminácia. V Projekte je zamestnaných 14 pracovníkov a z toho 10 zamestnaných Rómov. Okrem toho je cieľom projektu aj registrácia Integratívneho sociálneho podniku, ktorý vznikne v druhej polovici realizácie projektu. Takáto iniciatíva pomáha ľuďom, ktorí nikdy predtým alebo dlhodobo nepracujú. Hlavným cieľom projektu je odstraňovať bariéry, ktoré obmedzujú proces inklúzie Rómov a ich posilnenie v spoločnosti.

Video