Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P20
  • Názov projektu: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu:
  • Prijímateľ: Základná škola Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča
  • Webová stránka projektu: www.zsslovlupca.edu.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 38 200 €