Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte


Základné informácie

  • Kód projektu: FBR01-003
  • Názov projektu: Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 31.08.2021
  • Prijímateľ: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 29 492 €