34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group"


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01010
  • Názov projektu: 34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group"
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: InTYMYta
  • Webová stránka projektu: rodicovstvo.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 176 047 €

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť spoľahlivý, informovaný a odborne dostupný obsah, pre webovú stránku občianskeho združenia Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorý bude slúžiť ako prvé kontaktné miesto pre kohokoľvek, kto rozumie slovenskému jazyku a zaujíma sa o Komplexnú vzťahovú a sexuálnu výchovu (KVSV) a Sexuálne reprodukčné zdravie a práva (SRZP). Cieľom projektu je zvýšiť prístup k modernej, na dôkazoch založenej a vekovo primeranej KVSV a informáciám o SRZP. Projekt má dva hlavné ciele. Prvým je vytvorenie voľne dostupných materiálov o KVSV a SRZP pre mládež, učiteľky a učiteľov, rodičov a ďalšie zainteresované strany, ktoré propagujú informácie založené na faktoch a výskumoch. Druhým cieľom je zvýšiť všeobecný prístup k spoľahlivým, transparentným a užívateľsky prístupným informáciám o SRZP v synergii s rodovou rovnosťou a potrebami rôznych cieľových skupín.