Podpora rodovej rovnosti (PRR)


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 282 517 €

Popis projektu

Projekt sa cieli na podmienku úspešnosti rodovej rovnosti, ktorá je podmienená podporou okolitej spoločnosti. Preto sa projekt zameriava na scitlivovanie a vzdelávanie ľudí k rodovej rovnosti a tým zvyšovaniu jej verejnej podpory. Projekt obsahuje tri rôzne typy aktivít, ako sú rozbíjanie najčastejších mýtov súvisiacich s rodovou rovnosťou, online kampaň v podobe videí na rôzne témy súvisiace s rodovou rovnosťou a vzdelávacie workshopy na stredných školách. Veľkou výhodou projektu je konzultácia a odovzdávanie know-how zo strany expertiek z nórskej partnerskej organizácie KUN - Centrum pre rovnosť a rozmanitosť.

Video