Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBF05-02
  • Názov projektu: Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 30.11.2023
  • Prijímateľ: Mesto Modra
  • Webová stránka projektu:
  • Status: V implementácii

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 7 000 €

Popis projektu

Cieľom je prehĺbenie a posilnenie bilaterálnych vzťahov, výmena know-how, prezentácia výstupov predchádzajúceho projektu ClayDay - Magic of Clay, najmä dizajn manuálu projektu.