IncluCAMPUS


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02029
  • Názov projektu: IncluCAMPUS
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Kežmarok
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: eduRoma
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 443 902 €