Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_011
  • Názov projektu: Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trnavský
  • Okres realizácie projektu: Senica
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Setup.lighting s.r.o.
  • Webová stránka projektu: www.setup.lighting
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 166 176 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.