Slovak-Norwegian Cultural Matching


Základné informácie

  • Kód projektu: FBR02-008
  • Názov projektu: Slovak-Norwegian Cultural Matching
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 31.07.2022
  • Prijímateľ: Creative Industry Košice, n.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: V implementácii

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 43 147 €