Fond pre bilaterálne vzťahy


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
CLTBF01-01 Hradisko Bojná Hands on History 1 270 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-02 Návšteva SR na lokalitách a prediskutovanie žiadosti The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development 1 058 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-03 Návšteva Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre ako dôležitého krok k začatiu bilaterálnej spolupráce Porseleen museet, Telemark Museum 3 684 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-04 Skyhoyt live scene a Mestská časť Bratislava-Rača Skyhoyt live scene 3 990 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-05 Príprava spolupráca medzi HLB a Mestom Nitra The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development 1 058 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-07 Príprava partnerstva so Skyhoyt live scene Mestská časť Rača 4 734 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-10 Príprava partnerstav Kláštora pod Znievom a spoločnosti Alibier Obec Kláštor pod Znievom 4 734 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-11 Kaštieľ Coburgovcov Mesto Jelšava 3 909 €Iniciatíva ukončená
CLTBF01-12 Partnerstvo projektu "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" Lednické Rovné 4 320 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02 Očista krásou Company B. Valiente 2 320 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-03 Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a nórskou umelkyňou Lise Wullf Lisa Wulf 853 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-05 Kubánske hudobné a tanečné hnutie v Nórsku a na Slovensku SalsaNor 3 174 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-07 Kreatívni partneri Prešovská rozvojová agentúra 3 909 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-08 Diabol je v detailoch Morten Holmefjord 1 263 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-09 Komponovanie modernej hudby Vimarida Music DA 2 116 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-10 Umenie & digitálna kultúra Sorlandets Kunstmuseum 3 174 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-11 Stretnutie s potenciálnymi partnermi TRIO Publishing, s.r.o. 4 492 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-12 Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo Východoslovenská galéria 3 909 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-13 Zázraky Pôtoň 3 116 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-14 Tvorba partnerstva - prepájanie kreatívnych centier Kulturfoset Huser 2 116 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-15 Thor Heyerdahl:budovateľ mostov, vizionár a borič hraní. Jeho dedičstvo pre naše dni Studio Kubinsky s.r.o. 3 084 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-16 Tvorba partnerstva - prepájanie kreatívnych centier otvor dvor 3 909 €Iniciatíva ukončená
CLTBF02-17 Zázraky Pôtoň 5 000 €Iniciatíva ukončená
CLTBF05-01 Equal People Prešovská rozvojová agentúra 7 000 €V implementácii
CLTBF05-02 Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore Mesto Modra 7 000 €V implementácii
CLTBFPI-01 Projekt vzájomnej výmeny zamestnancov/-kýň medzi Fondom na podporu umenia a Arts Council Norway Fond na podporu umenia 36 699 €V implementácii
CLTBFPI-02 Bilaterálna iniciatíva o historických parkoch a záhradách Národný Trust 40 000 €V implementácii
CLTBFPI-03 Živé kláštory – pracovná cesta. UK ´23 Pamiatkový úrad SR 25 400 €V implementácii
DGVBF01-01 Dosiahnite rovnováhu! Opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života na Slovensku Holes DISTINKT Consultancy 853 €Iniciatíva ukončená
DGVBF01-02 Rodová rovnosť dosiahnutá ekonomickou nezávislosťou žien Aj Ty v IT 2 056 €Iniciatíva ukončená
DGVBF01-03 Zvyšovanie informovanosti o rodovej rovnosti a vzdelávanie 2020 Inštitút ľudských práv 2 468 €Iniciatíva ukončená
DGVBFPI-01 Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí Inštitút pre výskum práce a rodiny 4 856 €Iniciatíva ukončená
FBR-CLT-PDI-01 Match-making event Košice 2019 Úrad vlády SR 18 614 €Iniciatíva ukončená
FBR-CLT-PDI-02 Stretnutie Správcov programu "Kultúra" v Rumunsku 2019 Úrad vlády SR 1 485 €Iniciatíva ukončená
FBR-GGC-PDI-01 Seminár pre budúce partnerstvá pre výzvy GGC01 a GGC02 Úrad vlády Slovenskej republiky 1 557 €Iniciatíva ukončená
FBR01-002 Umelecký výskum ako nová cesta v hudobnej výchove VŠMU 26 323 €Iniciatíva ukončená
FBR01-003 Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte Jesseniova lekárska fakulta v Martine 29 492 €Iniciatíva ukončená
FBR01-004 Dni Maximiliána Hella ZŠ a MŠ Maximiliána Hella 19 000 €Iniciatíva ukončená
FBR01-005 Dobré skutky zachraňujú svet RECORD, s.r.o. 19 997 €Iniciatíva ukončená
FBR01-008 NORSK – Výmena, spolupráca a vzdelávanie Hevhetia, s.r.o. 29 994 €Iniciatíva ukončená
FBR01-009 IGC - Spoločná vedecká konferencia o globálnych zmenách UVLF 30 000 €Iniciatíva ukončená
FBR02-006 Umelecké vzdelávanie pre úspech v post-coronavírusovom digitalizovanom umeleckom svete Victory Art o.z. 24 260 €Iniciatíva ukončená
FBR02-007 FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM TUR 46 488 €Iniciatíva ukončená
FBR02-008 Slovak-Norwegian Cultural Matching Creative Industry Košice, n.o. 43 147 €V implementácii
FBR02-009 Výmena skúseností medzi vysokoškolskými učiteľmi z Nórska a Slovenska počas pandémie COVID19 a dopady na ich pohodu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 28 755 €Iniciatíva ukončená
FBRTG01-001 Oslo innovation week Touch4IT s.r.o. 3 156 €Iniciatíva ukončená
FBRTG01-002 Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov PANARA, s.r.o. 3 634 €Iniciatíva ukončená
FBRTG01-004 Univerzitná spolupráca Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 726 €Iniciatíva ukončená
FBRTG01-008 Priebežný vývoj programu medzinárodnej spolupráce (ICP) Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum 2 606 €Iniciatíva ukončená
FBRTG01-011 Modernisation in urban Modernizácia v mestskom priestore - hľadanie nových prístupov Pavol Jozef Šafárik University in Košice 1 926 €Iniciatíva ukončená
GGCBFPI-01 Študijná cesta na Slovensku a účasť na seminári pre budúce partnerstvá Nórsky Barentsov Sekretariát 15 980 €Iniciatíva ukončená