Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca


Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantStav
GGC01005 Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou - SIBSU Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 894 227 €Active
GGC01006 Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US Združenie miest a obcí Slovenska (Association of Towns and Communites of Slovakia) 466 094 €Active
GGC01007 Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) Mesto Košice 458 504 €Active
GGC01008 Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 462 243 €Active
GGC01009 Budúcnosť verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 218 932 €Active
GGCPP001 Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA Úrad vlády Slovenskej republiky 1 498 890 €Active
GGCPP002 Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 200 000 €Active
GGCPP003 Zodpovedné verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie 1 449 998 €Active
GGCPP004 TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 500 000 €Active