Domáce a rodovo podmienené násilie


Obrázok ku správe:Výzva DGV01 - uzavretá

Výzva DGV01 - uzavretá

19.03.2021

Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ oznamuje, že výzva DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a…

Obrázok ku správe:Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

01.10.2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného…

Obrázok ku správe:Uzávierka výzvy DGV01 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie – vyhodnotenie

Uzávierka výzvy DGV01 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie – vyhodnotenie

16.04.2020

Úrad vlády SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil…

Obrázok ku správe:!ZRUŠENÉ! Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

!ZRUŠENÉ! Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

09.03.2020

Oznamujeme Vám, že plánované stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy…

Obrázok ku správe:Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

14.02.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 si dovoľuje…

Obrázok ku správe:Výzva DGV01 - ZOSTÁVAJÚCA ALOKÁCIA

Výzva DGV01 - ZOSTÁVAJÚCA ALOKÁCIA

29.01.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil…

Obrázok ku správe:Aktuálne platné sadzby paušálnych náhrad - zmena odkazu v príručkách

Aktuálne platné sadzby paušálnych náhrad - zmena odkazu v príručkách

28.01.2020

Ďovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.12.2019 bol na internetovej stránke Európskej komisie zverejnený nový dokument aktuálne platných sadzieb…

Obrázok ku správe:1. kolo výzvy DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom UZAVRETÉ

1. kolo výzvy DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom UZAVRETÉ

29.10.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil…