Edukačná kampaň "Spoznaj Granty EHP a Nórska" spojená so súťažou

13.05.2022

Spoznáte s nami Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spolu s nimi aj Granty EHP a Nórska na Slovensku!


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku edukačnú kampaň spojenú so súťažou s názvom "Spoznaj Granty EHP a Nórska".

Edukačnú kampaň spojená so súťažou spúštame na sociálnych sietiach od 17.5.2022 do 12.6.2022, konkrétne: FACEBOOK Profil Granty EHP a Nórska na SlovenskuFACEBOOK Profil Norwegian Embassy in BratislavaINSTAGRAM Profil norwayinslovakiaINSTAGRAM Profil PRÍBEHY NÓRSKYCH GRANTOV . Pri zdieľaní príspevkov v rámci kampane sa zavádza hashtag #SPOZNAJgranty.

Kampaň je zameraná na informácie o živote, geografii a tradíciách donorských štátov - Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ale tiež o poslaní a pôsobení Grantov EHP a Nórska. Jej cieľom je:

  • Podporiť povedomie o Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku – histórií, kultúre, spoločnosti a hodnotách;
  • Podporiť povedomie o bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom;
  • Podporiť povedomie o pôsobení Grantov EHP a Nórska na Slovensku a v celoeurópskom kontexte;
  • Podpora budovania značky „Granty EHP a Nórska“;

V nadväznosti na túto edukačnú kampaň, Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku pripravilo verejnú súťaž „SPOZNAJ GRANTY EHP A NÓRSKA“, ktorá na kampaň priamo nadväzuje. V rámci tejto súťaže, bude musieť súťažiaci vyplniť  aspoň 13 správnych odpovedí na celkovo 24 otázok (správne odpovede budú zverejnené v jednotlivých postoch), aby sa dostal do žrebovania. Ceny do súťaže venovalo veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

Podmienky súťaže:

  • Vyplniť dotazník: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39
  • Podmienkou pre zaradenie do zlosovania je úspešnosť v odpovediach na otázky v dotazníku viac ako 50% (13 správne zodpovedaných otázok z celkového počtu 24);
  • Osoba, ktorá dotazník vyplní a odklikne, že sa chce zúčastniť súťaže a dosiahne viac ako 50% správnych odpovedí bude zaradená do žrebovania o ceny, ktoré do súťaže venuje Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku;
  • Žrebovanie sa uskutoční v druhej polovici júna 2022.

ŠTATÚT SÚŤAŽE "SPOZNAJ GRANTY EHP A NÓRSKA"