Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Domáce a rodovo podmienené násilie (DGVDP)

15.08.2023

Dňa 28.7.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie”, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021, rozhodlo o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu DGVDP.

Výzva DGVDP na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené a implementované projekty bola vyhlásená dňa 3.5.2023 a ukončená 5.6.2023. Celkovo bolo predložených 7 žiadostí na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 880 355 eur.

Celkovo 3 projekty implementované z výzvy DGV01 a 4 projekty implementované z výzvy DGV02 a DGV03 bude podporených v rámci výzvy DGVDP vo výške 603 520 eur.

Výsledky výzvy

Číslo žiadosti

Prijímateľ

Názov projektu

Schválený dodatočný  grant

DGV01003-DP

MyMamy, o.z.

Rôzne cesty k rovnosti

36 420,00 €

DGV01004-DP

Inštitút ľudských práv

Podpora rodovej rovnosti  (PRR)

82 812,00 €

DGV01012-DP

Únia materských centier

Ženy v komunite

42 450,00 €

DGV02014-DP

Alej Poradenské centrum

Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

99 940,00 €

DGV03019-DP

Aliancia žien Slovenska

Zastaviť cyklus násilia

77 724,00 €

DGV03020-DP

BUDÚCNOSŤ, n.o.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA
Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

91 053,00 €

DGV03021-DP

TENENET o.z.

"Kália" - Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

173 121,00 €